pondělí 12. června 2023

SuperAdobe v ČR - sklep

Dalibora naučila nouze housti a mne zahrada, Snězles ve kterém už osmým rokem vegetuji, žiji a čerpám energii. Stromy rostou a čím dál více plodí. Postupně rozšiřuji bramborový úhor a do mysli se mi už nějaký rok vkrádá otázka „kam s tím?“. Ano, vracím se ke své cca 11 let staré, avšak neustále oprašované idee, mít ve Snězlesu Superadobe stavbu. Někdejší nejasná idea vykrystalizovala v konečně rozhodnutí vybudovat touto metodou mokrý sklep ve svahu. Nachystaná díra byla během několika zim, několikrát zavalena, ale letos dalo slovo slovo, objevil se malý bagřík a ten nachystaný výkop vyčistil a pro mě již nebylo úniku. Sklep musí být letos, protože úroda jablek letos bude největší, co Snězles pamatuje. Kdoule, jako každý rok, mají opět extrémně nasazeno. Mrkve a celery také potřebují v zimě někde spát.

A tak jsem začal, srovnal jsem budoucí podlahu. Základové pásy jsem podsypal štěrkem a srovnal do váhy. Mám výhodu, že sklep bude cca 40 cm pod úrovní nižší terasy a cca 220 cm pod úrovní vyšší terasy, tzn. že nemusím používat zdvojené základové pásy, neboť první cca 4 řady pytlů budou zasypány. Zasypána bude vlastně celá zadní směna, která bude utopená ve vyšší terase a to i včetně střechy.

Protože stavba bude od spodní vlhkosti izolována pouhým štěrkem a jarní deště dosti často způsobují zvednutí spodní vody, zvolil jsem použití cementu pro základové pásy a to v poměru 6:1 (6 dílů jílu : 1 dílu cementu). Mám tu výhodu/nevýhodu, že na pozemku, kde se Snězles nachází se vyskytuje čistý a kvalitní jíl ve zvýšené míře. Jako zahrádkář nejásám, leč jako stavitel si libuji. Z toho důvodu plánuji i vybudování jílového jezírka, které se samo nabízí. Nicméně jíl je tvrdý jako kámen pouze v suchém stavu a pokud je poblíž nějaká vlhkost, jíl ji milerád nasákne. Jílová stavba po delším působení spodní vody by však hrozila kolapsem. Proto zatím přisypávám cement a mám klidné noci. Stavba samotná bude v místě zasypání izolována klasickou nopovkou, což mi teoreticky umožní, použít pro vyšší řady pytlů použít čistý jíl bez cementu. Zatím však nejsem zcela rozhodnutý, zda této možnosti využiji. S cementem jsem takový klidnější. Na spodní řadu pytlů (pytel standardní PP 60x40 cm) to vychází cca 2,5 pytle 25kg cementu.

Jíl má tu nevýhodu, že má tendenci hrudkovatět a lepit. Do takového materiálu rozmíchat cement je věru sysifovská práce, nicméně je proveditelná. Příprava samotné hlíny je tudíž aktuálně fyzicky nejnáročnější prací. Jíl s cementem míchám na plechu na zemi (míchačka by vyžadovala perfektně sypkou zeminu a s mokrým slepeným jílem by si nerozuměla). Odměřím 2 kbelíky hlíny, lopatou rozmělním, přidám půl kbelíku cementu, promíchám, a ještě jeden kbelík hlíny a domíchám. Během celého procesu rozmělňuji velké hrudky na menší a ty na ještě menší. Dle aktuální vlhkosti hlíny přidám vodu. Někdy 8 litrů, někdy jenom 5l. Vlhkost míchané směsi je stěžejní záležitostí, neboť příliš vlhká směs při utloukání hůře drží tvar a přebytečná voda prosakuje pytlem. Příliš suchá směs by takový problém být neměla, neboť časem natáhne potřebou vlhkost ze země a ztvrdne. Pro utloukání je vhodnější sušší směs. Takže vody spíše méně. Mám takovou zkušenost, že směs tvrdne po cca 2-3 hodinách a poté s ní už nic nelze udělat.


Zatím tedy buduji první, základové, řady. Bojuji s úhlováním pytlů. Je problém natvarovat cca 35kg těžký pytel specifického tvaru do vhodného rádiusu (správně rádia, ale mohlo by být nesprávně vyloženo a pochopeno), tak, aby kontaktní strany k sobě doléhaly po celé délce a tvořily tak ve finále kompaktní kružnici bez vykousnutých mezer.

Uprostřed sklepa mám vrut s hliníkovou trubkou, podle které, pomocí 150 cm pravítka, odměřuji správný poloměr u každého pytle.

Pro začátek to je všechno, co jsem chtěl sdělit, ale věřím, že během výstavby se budou objevovat další a další záludnosti a situace, které budu řešit operativně až na místě. Např. zádveří, stříška, větrání, střecha resp. náhrada střechy, příprava pro police, omítka, příprava na omítku atp.

Ještě musím rozehnat chmury, které trápí některé nerozhodnuté, ohledně trvanlivosti PP pytlů v našich podmínkách. PP degraduje pod UV světlem. Pokud pytle zasypete hlínou, nebo je pomažete vápenocementovou směsí tak nemusíte mít strach, že by z nich do příštího roku zbyly jenom třásně.

Osobně jsem provedl test, kdy jsem před cca 5 lety pár pytlů naplnil a použil je jako terénní prvek bez překrytí jejich povrchu. Nic se nerozpadá a pytle stále drží. Nutno dodat, že jde o pytle vyrobené na zakázku ve firmě Juta, kde už si v dnešní době koupíte pouze pytle rašlové.    

Žádné komentáře:

Okomentovat