pondělí 4. února 2013

Snězles design

Pustil jsem se do práce, protože doufám, že čím více energie budu budoucímu Snězlesu věnovat, tím dříve se zhmotní ve skutečnost. Zatím to vázne, neboť osázení pozemku závisí na mnoha dalších elementech než jsou moje potřeby či nadšení. A tak plánuji a věřím a posílám energii do paralelních realit. 

Na obrázku je vidět pozemek pro budoucí Snězles. Hranatý tvar vlevo uprostřed znázorňuje dům a hnědá kola kolem dokola hranic pozemku jsou plánované stromy, dle odhadovaných velikostí korun. V PS jsem dopsal nečitelné názvy možných stromů, jímž odpovídá daná velikost koruny. Toto plánování je důležité z toho důvodu, abychom se vyvarovali pozdějších sousedských bitek, soudních tahanic, škůdců v propletených korunách stromů do kterých nemůže slunce a vzduch či větve zapíchnuté ve střešní krytině.

Zatím nejsem zcela rozhodnutý, které dva největší stromy mám zvolit. Dlouho jsem byl pro Jedlý kaštan ale ten k sobě potřebuje druhý strom kvůli opylení a takto plýtvat místem nemohu. Dále mě napadl Ořešák, jehož využití je velmi velké ale opět má své "ale" a to v podobě jeho aleopatie jíž omezuje růst rostli pod svojí korunou - také plýtvání místem. Zbývá mi Oskeruše, kterou jsem dostal z jižní Moravy a už mi druhým rokem úspěšně přežívá v kontejneru. Její "ale" spočívá ve velmi dlouhém období do první sklizně. 

Pozemek je mírně svažitý a ze strany od severu k jihu klesá. Na jižní straně pozemku se nachází silnice, poměrně rušná a tady pomalu ale jistě dozrává první jistota, která sice ne plně koresponduje s pravidly ekozahradničení ale plně koresponduje se snížením hluku a prašnosti po celý rok a to je vysazení tůjí po celé jižní délce pozemku. Výhoda je, že tyto tůje odhluční silnici ale nezabrání slunci, prohřát celý pozemek. 

JV část domu společně se stromy na SV straně pozemku vytvoří tzv. sluneční past ve které bude umístěna bylinková skalka a záhony, které tímto budou mít k dispozici maximum tepla a světla dostupného na tomto pozemku. A stejně tak stromy typu broskev, meruňka a zkusil bych i fíkovník. 

Ve svahu jižní části pozemku ještě plánuji sklep. Je to opět jedno z velkých dilemat neboť zatím nevím, zda zvolit vlhký či suchý sklep. Měl by pojmout brambory, jablka (tzn. dvě oddělené místnosti), dýně, lahve vína a kořalky (spíš ale moštu) a jiné výpěstky.  

Ze SV stany domu je vstup, tudíž vjezd do garáže a chodník a také nejméně světla z celého pozemku. Proto, abych neupíral pokojům na této straně světlo, budu volit nejspíše keře a stínomilné byliny. 

Pokud máte nějaký tip, zlepšovák či jiný návrh, sem s ním. Rád ho zvážím a případně zakomponuji.

LF